การจัดห้องพระ ให้เป็นมงคล

 %e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0-%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b9%87%e0%b8%99%e0%b8%a1%e0%b8%87

หลายคนอาจสงสัยว่าบ้านจำเป็นต้องมีห้องพระหรือไม่ การจะตอบคำถามนี้ได้ เราต้องทำความเข้าใจก่อนว่า ห้องพระมีไว้เพื่ออะไร ? ห้องพระไม่ได้มีไว้สำหรับโชว์พระเครื่อง พระพุทธรูป ของขลัง หรือของศักดิ์สิทธิ์นะค่ะ  แต่มีไว้เพื่อให้เรามีสถานที่สำหรับสวดมนต์ นั่งสมาธิ ระลึกถึงพระคุณพระรัตนตรัย ในอีกแง่หนึ่ง ห้องพระไม่ควรเป็นพื้นที่เฉพาะของคนวัยเกษียณ แต่ควรทำให้เป็นห้องสำหรับครอบครัวด้วย พ่อแม่ควรพาลูกเล็กๆเข้ามาไหว้พระสวดมนต์ในห้องนี้ด้วยกัน

การที่พ่อแม่พาเด็กๆเข้าไปสวดมนต์ในห้องพระจนชิน เมื่อโตขึ้นจะได้ไม่รู้สึกว่าศาสนานั้นเป็นเรื่องไกลตัว และสำหรับเด็กที่ไม่เคยใช้เวลาในห้องพระ ไม่เคยเห็นพ่อแม่ไหว้พระสวดมนต์ และตัวเองก็ไม่เคยสวดมนต์เลย ก็อาจปลูกฝังพุทธศาสนาหรือธรรมะให้เขาได้ยาก เพราะฉะนั้น ถ้ารู้สึกว่าการมีห้องพระจะช่วยกล่อมเกลาลูกๆหลานๆได้ทางหนึ่ง หรือรู้สึกว่ามีแล้วจะสามารถเข้าไปปลีกวิเวกได้เป็นห้องแห่งความสงบของเราได้

สำหรับลักษณะพื้นที่ของห้องพระที่ดี คือ เป็นห้องที่สงบ ไม่แชร์ผนังกับห้องน้ำ ไม่อยู่ใต้ห้องน้ำ ไม่ควรอยู่ในห้องนอน ห้องพระไม่จำเป็นต้องอยู่ชั้นบนสุดของบ้าน เพราะบางครอบครัวมีคุณพ่อคุณแม่ที่อายุมากแล้ว การต้องไต่บันไดขึ้นไปไหว้พระอาจจะไม่สะดวกนัก แต่ให้พยายามเลือกมุมหรือพื้นที่ที่จะตั้งวางพระประธาน(ในห้องพระของเรา)โดยให้ด้านบนเป็นส่วนโล่งๆ คือ ไม่เป็นห้องนอน ไม่เป็นห้องน้ำ จะดีที่สุดค่ะ

ต่อไปที่ต้องพิจารณาก็คือ การจัดหิ้งพระในบ้าน ซึ่งควรจัดเรียงอย่างถูกต้อง เพราะการมีห้องพระ แต่จัดวางพระพุทธรูปแบบตามใจฉัน ก็อาจแสดงว่าเราไม่ได้ให้ความเคารพอย่างแท้จริง

วิธีการจัดโต๊ะหมู่ที่เหมาะสมทำได้ดังนี้

  • เรียงลำดับพระพุทธรูปให้ถูกต้อง บนหิ้งพระ ให้วางพระพุทธรูปที่เป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าไว้ในระดับสูงสุด ถ้าบ้านไหนได้บูชาพระบรมสารีริกธาตุด้วยก็สามารถวางไว้ในตำแหน่งเดียวกันได้ ตำแหน่งถัดมาก็คือตำแหน่งของพระอรหันต์สาวกในยุคพุทธกาล เช่น พระโมคคัลลานะ พระสารีบุตร พระสีวลี ฯลฯ รองลงมาคือเกจิหรือพระอรหันต์ในยุคของเรา เช่น หลวงปู่มั่น หลวงปู่ทวด หลวงปู่แหวน ฯลฯ
  • หิ้งพระหันหน้าไปในทิศที่ถูกต้อง ทิศต้องห้ามมีทิศเดียวคือ ทิศตะวันตก ส่วนทิศที่นิยมคือ ทิศตะวันออกเพราะตอนที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ทรงหันพระพักตร์ไปทางทิศตะวันออกหรือบางตำรานิยมให้ตั้งพระพุทธรูปให้หันไปทางทิศตะวันออกหรือทิศเหนือซึ่ง เชื่อว่าดีเพราะเป็นทิศที่พระอาทิตย์ขึ้น และเป็นมงคล
  •           แยกหิ้งพระกับหิ้งเทพออกจากกัน บางบ้านอาจบูชาเทพเจ้าด้วย เช่นเทพเจ้ากวนอู  พระนารายณ์ พระพิฆเนศ  แนะนำให้แยกหิ้งพระสำหรับบูชาเทพเจ้าออกไว้ด้านข้าง ซึ่งหิ้งเทพเจ้าควรว่างอยู่ทางด้านซ้ายของหิ้งพระ  เพราะเป็นการเรียงลำดับตามอาวุโส พระสำคัญกว่าเทพจึงต้องอยู่ด้านขวามือ และหากมีเหรียญบูชา สายศิลป์ ก็สามารถนำมาบูชาที่หิ้งนี้ได้
  • ถวายข้าวพระพุทธทุกวัน เพื่อให้เราได้ระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้า และเพื่อให้เราได้ดูแลหิ้งพระที่บ้านเป็นประจำ ของที่ควรมีบนหิ้งพระได้แก่กระถางธูป แก้วน้ำ ดอกไม้ เชิงเทียน หลอดไฟ เป็นต้น
  • สะอาดอยู่เสมอ คนไทยมีประเพณีสรงน้ำพระในวันสงกรานต์อยู่แล้วคือ การนำพระพุทธรูปบนหิ้งมาสรงน้ำทำความสะอาด เป็นเรื่องที่ควรทำทุกปี และต้องดูแลให้ห้องมีสะอาดปราศจากฝุ่นอยู่เสมอ

การจัดห้องพระเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ครอบครัวและคนในบ้านนั้น  แม้เป็นความเชื่อแต่จงอย่าลืมว่าเราก็ต้องใช้ชีวิตในทุกๆวันอย่างมีสติและตั้งอยู่ในความไม่ประมาทด้วยนะค่ะ